Prima paginăAnunțuriiulie 2012 › Achiziții publice 03.07.2012
3 iulie 2012

Achiziții publice 03.07.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

3 iulie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

DTAC AMENAJARE TABERE SCOLARE – DÂMBUL MORII •Studiu de fezabilitate (inclusiv documentatie pentru certificat de urbanism, studii de teren pentru fiecare amplasament corelate ci specificul fiecarui obiectiv de investitie ce va fi realizat pe respectiva locatie, documentatii pentru obtinerea avizelor), conform cu prevederile HG nr. 25/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, • Analiza cost – beneficiu, • Proiect tehnic, • Detaliile de executie, • Caietele de sarcini, • Listele de cantitati de lucrari, • Estimarea de pret la nivel de proiect tehnic si detalii de executie, • Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism, • Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), • Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (DTOE), • Documentele pentru eliberarea autorizatiei de construire,
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148393.zip

Elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini, Documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul "Reabilitare constructie existenta, extindere cladire cu destinatia Gradinita copii in sat Iaslovat, comuna Iaslovat, judetul Suceava". Valoarea estimata a proiectarii este de 10.400 lei iar valoarea estimata a lucrarilor este de 471.547 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/07/148416.zip