Prima paginăAnunțurimai 2012 › Achiziții publice 15.05.2012
15 mai 2012

Achiziții publice 15.05.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

15 mai 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Lucrarile se vor efectua la Pavilionul 21, Pavilionul 8 precum si la cladirea garajelor. Proiectarea lucrarilor mai sus amintite va contine fazele expertiza tehnica, D.A.L.I, PT+DDE, precum si documentatiile pentru obtinerea avizelor, acordurilor necesare obtinerii autorizatiei de construire. Valoare estimata: 181,056.92 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/142672.zip

Contractul de lucrari Reabilitare si extindere statii de epurare apa uzata in orasele Campina si Plopeni, jud Prahova cuprinde toate lucrarile necesare pentru extinderea si retehnologizarea statiilor de epurare apa uzata Campina si Plopeni. Valoarea estimata fara TVA: 66,589,281 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 730 zile incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/142568.zip

Elaborare si editare a planului de management al ariei Naturale Protejate de interes comunitar, Racâs-Hida. Elaborarea acestui document are drept scop asigurarea managementului adecvat în aria naturala protejata de interes comunitar Racâs - Hida, în vederea conservarii pe termen lung a patrimoniului natural si a dezvoltarii durabile a ariei. Planul de management reprezinta documentul cel mai important pentru o arie naturala protejata. Planul de management reprezinta un document prin care sunt stabilite masurile de management necesare pentru buna administrare a ariei naturale protejate care trebuie sa sintetizeze informatiile si legislatia existenta Planul de management al unei arii naturale protejate cuprinde o evaluare a valorilor biodiversitatii, o evaluare a amenintarilor asupra biodiversitatii si pe baza acestor informatii sunt identificate atât abiectivele strategice si specifice de conservare care trebuie respectate, cât si masurile de management care se vor implementa pentru mentinerea starii de conservare favorabila. Elaboratorul Planului de Management are obligatia de a elabora Planul de management pe baza: - studiilor efectuate în cadrul Evaluarii stadiului de conservare a habitatului de interes comunitar Racâs-Hida: raport socio-economic si raport floristic. - materialelor elaborate în cadrul Activitatii de cartare a perimetrului ariei naturale Racâs-Hida: harti digitale, ortofotograne, baza de date GIS, inventare de coordonate. De asemenea Elaboratorul Planuluid e management este obligat sa obtina pentru Pentru planul de management elaborat ce va urma procedura de Evaluare de mediu (SEA) pentru planuri si programe conform HG 1076/2004 actele de reglementare necesare. Va organiza întâlnirile Grupului de lucru si dezbaterile publice în cazul în care Planurile urmeaza procedura SEA cu elaborarea Raportului de mediu, suportând toate obligatiile financiare aferente procedurii si elaborarii Raportului de mediu. Elaboratorul are obligatia de a obtine avizul si aprobarea prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor pentru Planul de management elaborat conform legislatiei specifice ariilor naturale protejate. Valoare estimata: 101,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/142622.zip