Prima paginăAnunțuriianuarie 2012 › Achiziții publice 04.01.2012
4 ianuarie 2012

Achiziții publice 04.01.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

4 ianuarie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

A) Elaborarea Proiectului Tehnic, (detalii de executie, documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor solicitate prin acesta si a autorizatiei de construire), dupa solutia tehnica propusa prin Studiul de Fezabilitate. B) Executia unui bazin de inot semiolimpic. Valoare estimata: 2,104,661 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/128111.zip

Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, in cadrul Proiectului Centrul social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din jud.Satu Mare. Valoare estimata: 60,830 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/128003.zip

Lucrari de amenajare exter.: imprejmuire, parcari, trotuare,alei, reamplasare pavilion- Baza Nautica. Proiectarea si executia de lucrari exterioare: imprejmuirea si amenajarea suprafetei de teren 2032 mp, amenajarea incintei interioare a locatiei Baza Nautica, precum si executia de lucrari in vederea reamplasarii, in zona de acces principala, a pavilionului administrativ/module container. Valoare estimata: 645,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/127982.zip

Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare doc. pentru avize, acorduri, autorizatii, asist tehnica din partea proiect pe perioada de executie, si executie lucrari pentru obiect: modern prin asf segment de drum comunal in intrav sat bocnita, com sinesti, judetul iasi, l=1,000 km. Valoare estimata: 956,680 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/127920.zip

Proiectare si executie lucrari de amenajare locuri de joaca pachet 1. Valoare estimata: 5,208,179 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/127719.zip