Prima paginăAnunțuriseptembrie 2011 › Achiziții publice 26.09.2011
26 septembrie 2011

Achiziții publice 26.09.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

26 septembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii proiectare, consolidare turnul scenei teatrul odeon. Valoare estimata: 136,500 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123427.zip

Proiectare detalii de executie si executie lucrarii in cadrul proiectului Ansamblu zona verde,derulat prin AFM, conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoare estimata: 940,444 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123407.zip

Proiectare si executie -Reparatii curente Camine T1-T2. Valoare estimata: 306,530 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123391.zip

Servicii studiu de fezabilitate si proiect tehnic extindere si copertina fatada sudica aerogara. Valoare estimata: 16,129 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123380.zip

Servicii de elaborare a documentatiei de interventie reabilitare sectii neurologie pediatrica I si II, psihiatrie IV si XI, Valoare estimata: 106,450 RON, Restul Doc este disponibil in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123332.zip

Servicii de proiectare autogari in 3 locatii din Oradea. Valoare estimata: 55,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123321.zip

LOTUL 1 - REAMENAJARE SPATII EXISTENTE TREBONIU LAUREAN NR.7/A TIMISOARA- Etapa I Birouri (fost vestiare) constructii, instalatii de apa- canal si instalatii electrice, PT+EXE; LOTUL 2 - REAMENAJARE SPATII EXISTENTE TREBONIU LAUREAN NR.7/A TIMISOARA- Etapa I Birouri (fost vestiare) instalatii de gaz si termice, PT+EXE; Valoare estimata: 675,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123303.zip

Proiectare si Asistenta tehnica pentru realizarea proiectului tehnic la obiectivul: Restaurare, consolidare, reabilitare termica Biserica Sf. Nicolae Aroneanu. Valoarea estimata fara TVA: 383,161 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123300.zip

Servicii elaborare proiect de consolidare si restaurare la obicetivul Biserica de lemn Sf. Arhangheli sat/com. Varghis, jud. Covasna. Valoare estimata: 35,078.77 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123196.zip

Lucrari de amenajare a unei galerii de arta si expozitii la sediului Consiliului Judetean Harghita. Valoare estimata: 409,415 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/122966.zip