Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Achiziții publice 06.06.2011
6 iunie 2011

Achiziții publice 06.06.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

6 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii Documentatie de proiectare (Expertiza, SF) in vederea mansardarii unitatilor de invatamant-Liceul de Arte Plastice, Scoala Generala nr. 2 si Gradinita nr. 5. Valoare estimata: 36,290.32 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia atasata, garantie participare:726 lei. Serv. achiz. pe an bugetar 2011 nu depaseste val de 125000 euro dar depaseste 15000 euro - Nota just nr.38040
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107654.zip

Proiectare Modernizare acces personal / pacienti / vizitator / parcare spital- investitie. Valoare estimata: 5,600 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107696.zip

Servicii proiectare modernizare serviciu UPU/SMURD - investitii. Valoare estimata: 12,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107698.zip

Proiectare si executie crese si gradinite in judetele Buzau -Vrancea. Valoarea estimata fara TVA: 39,103,498 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare Incepand de la 15.09.2011 pana la 31.12.2019.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107714.zip

Proiectare si executie crese si gradinite in judetele Suceava - Botosani. Valoarea estimata fara TVA: 49,455,832 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare Incepand de la 15.09.2011 pana la 31.12.2019.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107716.zip

Reabilitare constructie metalica pt.apatii de depozitare de 150 mp-SGA Ilfov-Bucuresti. Servicii de proiectare-elaborare documentatii tehnico-economice (faza unica), verificare proiecte si executie lucrari de constructii-montaj Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp SGA Ilfov–Bucuresti. Valoare estimata: 197,580 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107802.zip

Expertiza tehnica, PUD, Doc.avizare pt. lucrari.interventii, PT, Documentatia pentru obtinerea avizelor, acodurilor inclusive a Autorizatiei de Construire, Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie cat si in perioada de garantie a lucrarilor de constructie pentru obiectivul Extindere si modernizare imobil,str.Socului. Valoare estimata: 25,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Publicata in SEAP. Just.achizitiei: val. estim.cumul, fara TVA, a serv.- cod CPV 71320000-7 ce urmeaza a fi atrib. in anul 2011 depaseste val.15.000 Euro. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107804.zip

Elaborare Studiu de fezabilitate, PT, Documentatia pentru obtinerea avizelor, acodurilor inclusive a Autorizatiei de Construire, Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie cat si in perioada de garantie a lucrarilor de constructie pentru obiectivul lucrari tehnico -edilitare bazin de inot municipiul Tulcea. Valoare estimata: 15,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Din SEAP. Just.achizitiei: val. estim.cumul, fara TVA, a serv.- cod CPV 71320000-7 ce urmeaza a fi atrib. in anul 2011 depaseste pragul valoric.15.000 Euro. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107843.zip

Recuperarea zonelor de belvedere de pe Dealul Tampa- Studiu de impact vizual. Valoare estimata: 21,770 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP.Garantia de participare : 435 lei.Serv. achizitionate pe anul bugetar 2011 nu depasesc pe codul CPV val. de 125000 euro, dar depasesc suma de 15000 euro -nota just. atasata 38157/2011
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/107894.zip