Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Achizitii publice 15.10.2008
15 octombrie 2008

Achizitii publice 15.10.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

15 octombrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE SERVICII

Proiectare si extindere sediu primarie

1) Achizitor: Primaria municipiului Reghin, str. Piata Petru Maior nr. 41, cod fiscal 3675258, telefon 0265/511112, fax 0265/512542, adresa de e-mail a persoanei de contact: cameliaharsan@primariareghin.ro.

2) Obiectul contractului de achizitie publica: licitatie publica deschisa "Proiectare extindere sediu Primaria mun. Reghin (sala de conferinte si anexe)".

3) Informatii privind documentatia de atribuire:

3.1. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei mun. Reghin, str. Piata Petru Maior nr. 41, telefon 0265/511112.

3.2. Serviciul de la care se poate obtine documentatia de atribuire este serviciul tehnic - achizitii investitii, camera 27.

3.3. Data limita de solicitare a clarificarilor: 3.11.2008.

4) Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 13.11.2008, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei mun. Reghin, str. Piata Petru Maior nr. 41.

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusa oferta: 2.

5) Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 13.11.2008, ora 11.00, la sediul Primariei mun. Reghin.

6) Data transmiterii anuntului de licitatie catre SEAP în vederea publicarii: 25.09.2008.

(6/77.832)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 360 din data de 30 septembrie 2008

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE LUCRARI

Proiectare si executie Centru integrat de dezvoltare.

1. Autoritatea contractanta: Unitatea Administrativ teritoriala Alesd, cu sediul în Alesd, str. Bobâlna nr. 3, cod postal 415100, judetul Bihor, tel. 0259-342539, fax 00259-342589, e-mail: primaria.alesd@cjbihor.ro.

2. Procedura aplicata: licitatie deschisa.

3. Denumire achizitie: proiectare si executie "Centru integrat de dezvoltare a afacerilor pentru promovarea turismului si a culturii regionale".

4. Durata contractului: 9 luni.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentatia de atribuire se solicita la adresa: Alesd, str. Bobâlna nr. 3, judetul Bihor, cod postal 415100, tel. 0259-342539, fax 0259-342589.

7. a) Termenul de primire a ofertelor: 6.11.2008, ora 10.00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: Unitatea Administrativ Teritoriala Alesd, str. Bobâlna nr. 3, judetul Bihor, cod postal 415100.

c) Limba de redactare a ofertei: limba româna.

8. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 7.11.2008, ora 10.00, la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Alesd, str. Bobâlna nr. 3, judetul Bihor.

9. Modalitati de finantare: bugetul local si PHARE CBC 2006 - Program de cooperare transfrontaliera - Linia bugetara: 2006/018-446.01.01.01.14.

10. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici: conform documentatiei de atribuire.

12. Criterii de calificare privind situatia tehnica si/sau profesionala: conform documentatiei de atribuire.

13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa mentina oferta valabila: 90 de zile.

14. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

15. Documentatia de atribuire se obtine contra cost la sediul autoritatii contractante.

16. Garantia de participare este 19.000 lei si se constituie prin scrisoarea de garantie bancara, depunere în numerar la casieria Primariei orasului Alesd sau prin ordin de plata.

(3/77.997)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 368 din data de 7 octombrie 2008