Prima paginăGlosar › zonele expuse riscurilor naturale sau zonele de risc natural

Glosar: zonele expuse riscurilor naturale sau zonele de risc natural

1. Arealele delimitate geografic în care intensitatea mărimilor ce caracterizează fenomenele naturale distructive are probabilități de depășire ridicate, conducând în mod obligatoriu la pagube materiale și/sau pierderi de vieți omenești.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hârților de risc natural la alunecări de teren și inundații, Anexa 1 - NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2003privind modul de elaborare și conținutul hartilor de risc natural la alunecări de teren, Anexa A ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43587#id_anxA91_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA