Prima paginăGlosar › zonele expuse hazardului natural

Glosar: zonele expuse hazardului natural

1. Arealele delimitate geografic în care valori semnificative ale intensității mărimilor ce caracterizează fenomenele naturale au probabilități de depășire ridicate, fără a produce însă în mod expres pagube.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hârților de risc natural la alunecări de teren și inundații, Anexa 1 - NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2003privind modul de elaborare și conținutul hartilor de risc natural la alunecări de teren, Anexa A ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43587#id_anxA91_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA