Prima paginăGlosar › zone de protecție ale zonelor cu destinație specială

Glosar: zone de protecție ale zonelor cu destinație specială

1. Suprafețele de teren delimitate în jurul unor obiective cu caracter special în cadrul cărora sunt instituite servituți pentru funcționarea corespunzătoare a acestora, servituți stabilite prin acte normative specifice, precum și prin documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism.
actul normativ: Ordinul MDRAP nr. 2212/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, Anexa: Procedura comuna de autorizarea a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special, Art. 5 lit. c ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/242529#id_artA25_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA