Prima paginăGlosar › zone cu destinație specială

Glosar: zone cu destinație specială

1. Zone evidențiate în documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii cu simbolul DS (destinație specială) aflate în proprietatea/administrarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
actul normativ: Ordinul MDRAP nr. 2212/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, Anexa: Procedura comuna de autorizarea a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special, Art. 5 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/242529#id_artA25_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA