Prima paginăGlosar › zonă defavorizată

Glosar: zonă defavorizată

1. Arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
a)au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizează mai mult de 50% din populația salariată;
b)sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării programelor de restructurare;
c)în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenți economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaților care au domiciliul stabil în zona respectivă;
d)rata șomajului depășește cu 25% rata șomajului la nivel național;
e)sunt lipsite de mijloace de comunicație și infrastructura este slab dezvoltată.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Anexa 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_anxA2744_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA