Prima paginăGlosar › zonă de risc natural

Glosar: zonă de risc natural

1. Areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Anexa 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_anxA2744_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA