Prima paginăGlosar › zona de protecție a monumentului

Glosar: zona de protecție a monumentului

1. Zona delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural.
actul normativ: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Art. 9 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761#id_artA84_ttl
2. Teren format din parcele cadastrale situate în jurul monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia.
actul normativ: Ordinul MLPTL nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, Anexa, Art. 15 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90600#id_artA151_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA