Prima paginăGlosar › zona costieră

Glosar: zona costieră

1. Spațiul geografic situat la contactul mării cu uscatul, incluzând apele de coastă de suprafață și subterane și terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafață și subterane aferente acestora, puternic inter-condiționate și în imediata apropiere a liniei țărmului, insule și lacuri sărate, zone umede în contact cu marea, plaja și faleza.
actul normativ: Ordonanta urgenta 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41038#id_anxA636_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA