Prima paginăGlosar › Vegetație forestieră din afara fondului forestier național

Glosar: Vegetație forestieră din afara fondului forestier național

1. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, care nu îndeplinește unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:
a) plantațiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;
b) vegetația forestieră de pe pășuni cu consistență mai mică de 0,4;
c) fânețele împădurite: arbori situați în fânețe;
d) arborii din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare;e) arborii situați de-a lungul cursurilor de apă și a canalelor;
f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;
g) arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport și comunicație.
actul normativ: Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, Anexa nr. 1, Pct 56 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229425#id_anxA845_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA