Prima paginăGlosar › Unități administrativ-teritoriale

Glosar: Unități administrativ-teritoriale

1. Potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele.
Unitățile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.
actul normativ: Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, Anexa I pct. 4 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780#id_anxA122_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA