Prima paginăGlosar › Unitate operațională separată

Glosar: Unitate operațională separată

1. Structură din cadrul autorității contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorității contractante
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art 3 lit. ccc) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA