Prima paginăGlosar › Unitate de achiziții centralizate

Glosar: Unitate de achiziții centralizate

1. O autoritate contractantă care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art 3 lit. bbb) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA