Prima paginăGlosar › unitate a clădirii

Glosar: unitate a clădirii

1. Zonă/o parte a unei clădiri, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, care este concepută/conceput sau modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat.
actul normativ: Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, Art. 3 pct. 11 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970#id_artA761_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA