Prima paginăGlosar › titlu oficial de calificare

Glosar: titlu oficial de calificare

1. Diplomele, certificatele și alte documente de calificare de arhitect, care atestă formarea specifică în arhitectură prevăzută de directivă, eliberate de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene, desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat și care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state.
actul normativ: Hotararea 1063/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, Art. 5 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154253
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA