Prima paginăGlosar › tip de modelare structurală

Glosar: tip de modelare structurală

1. Termeni pentru a diferenția structurile :,
- semi-continue, pentru care proprietățile structurale ale barelor și îmbinărilor necesită să fie luate explicit în calcul în analiza globală,
- continue, pentru care trebuie să fie luate în considerare, în analiza globală numai proprietățile structurale ale barelor,
- reticulate, pentru care nu sunt necesare îmbinări care să preia moment de încovoiere
actul normativ: SR EN 1993-1-1:2006, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/112023
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA