Prima paginăGlosar › teritoriul unității administrativ-teritoriale

Glosar: teritoriul unității administrativ-teritoriale

1. Teritoriul unității administrativ-teritoriale - suprafața delimitată de lege, reprezentând suprafața totală a teritoriilor localităților componente.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Anexa 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_anxA2744_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA