Prima paginăGlosar › terenuri cu destinație forestieră

Glosar: terenuri cu destinație forestieră

1. Terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice.
actul normativ: Legea fondului funciar nr. 18/1991, Art. 2 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459#id_artA36_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA