Prima paginăGlosar › terenuri aflate permanent sub ape

Glosar: terenuri aflate permanent sub ape

1. Albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale.
actul normativ: Legea fondului funciar nr. 18/1991, Art. 2 lit. c ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459#id_artA36_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA