Prima paginăGlosar › studiile și documentațiile elaborate pentru realizarea investițiilor de orice fel

Glosar: studiile și documentațiile elaborate pentru realizarea investițiilor de orice fel

1. Prin studiile și documentațiile menționate la alin. (1) se înțelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale și pe specialități, breviare de calcul, avizele și acordurile obținute, precum și piesele desenate.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Art. 34 alin. 1 și alin. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_artA1325_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA