Prima paginăGlosar › structură de primire turistică

Glosar: structură de primire turistică

1. Sensul definit prin Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, respectiv structură de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente.
actul normativ: Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, Anexa 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417#id_anxA15438_ttl
2. Orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente
actul normativ: ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Art. 2 lit d ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15492#id_artA17_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA