Prima paginăGlosar › strategia de dezvoltare teritorială

Glosar: strategia de dezvoltare teritorială

1. Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier și transnațional.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 14 alin. 3 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA158_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA