Prima paginăGlosar › stațiune turistică

Glosar: stațiune turistică

1. Sensul definit prin Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, respectiv structură de primire turistică - localitate sau parte a unei localități cu funcții turistice specifice, în care activitățile economice susțin exclusiv realizarea produsului turistic.
actul normativ: Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, Anexa 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417#id_anxA15438_ttl
2. Localitate sau parte a unei localități cu funcții turistice specifice, în care activitățile economice susțin exclusiv realizarea produsului turistic;
actul normativ: ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Art. 2 lit j ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15492#id_artA17_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA