Prima paginăGlosar › stații și instalații de prelucrare a calității apelor

Glosar: stații și instalații de prelucrare a calității apelor

1. Stații de tratare pentru obținerea de apă potabilă sau industrială; stații/instalații de preepurare/epurare a apelor uzate.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin. 11 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA