Prima paginăGlosar › Standard

Glosar: Standard

1. O specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art. 3 lit. tt) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA