Prima paginăGlosar › specificațiile tehnice

Glosar: specificațiile tehnice

1. a) specificații tehnice armonizate, care cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene;
b) specificații tehnice nearmonizate, care cuprind standardele și documente de standardizare internaționale, standardele și documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociația de Standardizare din România la nivel național, precum și standardele române originale.
actul normativ: Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții: Regulamentprivind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa 5, REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic în construcții, Art. 2 alin. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194018#id_artA38687935_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA