Prima paginăGlosar › spații publice cu altă destinație decât cea de locuință

Glosar: spații publice cu altă destinație decât cea de locuință

1. Spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.
actul normativ: OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Art. 2 alin. 5 lit. a) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153816#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA