Prima paginăGlosar › sit

Glosar: sit

1. Teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.
actul normativ: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Art. 3 lit. c ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761#id_artA47_ttl
2. Teren delimitat topografic, cuprinzând acele creații umane în cadrul natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.
actul normativ: Ordinul MLPTL nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, Art. 13 lit. c ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90600#id_artA133_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA