Prima paginăGlosar › Sistemul electronic de achiziții publice

Glosar: Sistemul electronic de achiziții publice

1. Denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel naționa
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art. 3 lit. nn) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA