Prima paginăGlosar › Sistemul calității în construcții

Glosar: Sistemul calității în construcții

1. Reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a acestora
actul normativ: LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, Art. 8 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729#id_artA888_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA