Prima paginăGlosar › sistem public de canalizare

Glosar: sistem public de canalizare

1. Ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare, cu următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare, rețele de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin. 22 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA