Prima paginăGlosar › sistem public de alimentare cu apă potabilă

Glosar: sistem public de alimentare cu apă potabilă

1. Ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, cu următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare a apei brute, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, rețea de distribuție, branșamente până la punctul de delimitare.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin. 21 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA