Prima paginăGlosar › servicii de îmbunătățiri funciare

Glosar: servicii de îmbunătățiri funciare

1. Livrarea apei pentru irigații, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protecția terenului și a oricăror categorii de construcții față de inundații și alunecări de teren, protecția lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate și nisipoase, precum și protecția solurilor împotriva eroziunii și poluării.
actul normativ: Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51504#id_anxA1343_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA