Prima paginăGlosar › servicii comunitare de utilități publice

Glosar: servicii comunitare de utilități publice

1. Au sensul definit prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.
actul normativ: Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, Anexa 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417#id_anxA15438_ttl
2. Totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea și epurarea apelor uzate:
b^1) procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ;
c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) salubrizarea localităților;
f) iluminatul public;
f^1) alimentarea cu gaze naturale;
g) Abrogată.
h) transportul public local de călători.
actul normativ: LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice, Art.1 Alin. (2) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015#id_artA33_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA