Prima paginăGlosar › Schemă cu riscurile teritoriale

Glosar: Schemă cu riscurile teritoriale

1. Documentul întocmit de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum și resursele estimate pentru gestionare
actul normativ: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Art. 1 alin. 2 lit. i ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657#id_artA363_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA