Prima paginăGlosar › Scenariu de securitate la incendiu

Glosar: Scenariu de securitate la incendiu

1. Documentul care descrie calitativ evoluția unui incendiu în timp, identificând evenimentele - cheie care îl caracterizează și îl diferențiază de alte incendii posibile într-o incintă
actul normativ: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Art. 1 alin. 2 lit. o ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657#id_artA363_ttl
2. Scenarii de siguranță la foc - Combinații de valori și relații între condițiile și performanțele la foc asigurate, în scopul realizării siguranței utilizatorilor
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I, Art. 1.2.53 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA107
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA