Prima paginăGlosar › sală aglomerată

Glosar: sală aglomerată

1. (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) - încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafața ce-i revine unei persoane este mai mică de 4 m2 și în care se pot întruni cel puțin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziții, muzee, cluburi, cinematografe, comerț, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane.
actul normativ: OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Art. 2 alin. 5 lit. d) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153816#id_artA18_ttl
2. (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) - Incăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafața ce-i revine unei persoane este mai mică de 4 mp și în care se pot întruni simultan cel puțin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziții, muzee, cluburi, cinematografe, comerț, cazinouri, discoteci etc). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I, Art. 1.2.48 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA102
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA