Prima paginăGlosar › risc

Glosar: risc

1. Estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.
actul normativ: Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32219#id_anxA43_ttl
2. Măsură a combinației (de regulă un produs) dintre probabilitatea sau frecvența de apariție a unui hazard definit și mărimea consecințelor acestei apariții
actul normativ: SR EN 1991-1-7:2007, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/117367
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA