Prima paginăGlosar › rețea publică de alimentare cu apă sau de canalizare

Glosar: rețea publică de alimentare cu apă sau de canalizare

1. Parte din sistemul de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții-anexe care asigură distribuția apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin. 16 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA