Prima paginăGlosar › Rețea de transport combinat

Glosar: Rețea de transport combinat

1. Rețeaua de transport internațional combinat este constituită din linii de cale ferată, precum și din terminale de transport combinat, puncte de trecere a frontierei, stații de schimbare a ecartamentului și porturi sau legături cu nave feribot care au importanță deosebită pentru transportul internațional combinat;
actul normativ: Legea 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, Anexa 11, Alin. 8 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75380#id_anxA361_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA