Prima paginăGlosar › resurse turistice

Glosar: resurse turistice

1. Componente ale mediului natural și antropic, care, prin calitățile și specificul lor, sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală. Resursele turistice pot fi naturale și antropice.
actul normativ: Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, Anexa 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417#id_anxA15438_ttl
2. Componente ale mediului natural și antropic, care, prin calitățile și specificul lor, sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală.Resursele turistice pot fi:- naturale: elemente geomorfologice, de clima, de flora și de fauna, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale și alți factori;- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri și rezervații de arhitectura, monumente și ansambluri memoriale, monumente tehnice și de arta, muzee, elemente de folclor și arta populara etc.;
actul normativ: ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Art.2 lit. b) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15492#id_artA17_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA