Prima paginăGlosar › resurse naturale

Glosar: resurse naturale

1. Elemente geomorfologice, de climă, de floră și de faună, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale și alți factori.
actul normativ: Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, Anexa 9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99417#id_anxA15438_ttl
2. Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale și combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală și a valurilor
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art.2 pct.60 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA