Prima paginăGlosar › regulamentul general de urbanism

Glosar: regulamentul general de urbanism

1. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 49 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA1201_ttl
2. Sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum și a regulamentelor locale de urbanism.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, Anexa 1, Art. 1 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164470#id_artA16_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA