Prima paginăGlosar › punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

Glosar: punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

1. Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare inițială, respectiv după etapa de încadrare a investiției în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Art. 6 alin. 1^1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_artA446_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA