Prima paginăGlosar › Public

Glosar: Public

1. Una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația ori cu practica națională, asociațiile, organizațiile ori grupurile constituite de acestea
actul normativ: Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Art. 2 lit. f ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208590#id_artA9_ttl
2. Una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în concordanță cu legislația ori cu practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 56 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA